ตะลอนเที่ยว : พระเสด็จสู่ทิพยสถานวิมานแมน — ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย2 — Community United For Health And Prevention

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า http://www.naewna.com/lady/298777 ตะลอนเที่ยว : พระเสด็จสู่ทิพยสถานวิมานแมน วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น. ในยามนี้ เมื่อมองไปทิศทางใดบนถนนราชดำเนินใน โดยเฉพาะในบริเวณที่ใกล้กับทุ่งพระเมรุ ก็จะพบว่าใบหน้าของพสกนิกรไทยล้วนอาบนองไปด้วยหยาดน้ำตาแห่งความจงรักภักดี และความอาลัยรักอย่างสุดที่จะหาถ้อยคำใดมาพรรณนาได้ น้ำตาแห่งความภักดีของพสกนิกรหลั่งรินออกมาเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ทุกยามที่พสกนิกรมองเห็นพระเมรุมาศทรงบุษบก ซึ่งเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ อันเป็นแกนกลางของจักรวาลตามคติไตรภูมิที่ว่าไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนา ทุกครั้งที่เห็นพระเมรุมาศ หัวใจของพสกนิกรก็ราวจะแตกสลายลงโดยพลัน ยิ่งมองเห็น น้ำตาก็ยิ่งไหล แม้ทุกคนจะรู้ดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จะเสด็จสู่สรวงสวรรค์ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหักห้ามความอาลัย และความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ได้ แม้แต่น้อย น้ำตาไทย หลั่งรินไหลร่วง ส่งเสด็จ พระสู่สรวงวิมานแมน วิปโยคสุดโศก ทั่วทั้งแดน หนาวยะเยือก ไปทั่วแคว้นปฐพี พระทรงธรรม เสด็จกลับสรวงสวรรค์ ดั่งตะวัน ลับหล้า สิ้นสุริย์ศรี ใจจะขาด […]

via ตะลอนเที่ยว : พระเสด็จสู่ทิพยสถานวิมานแมน — ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย2 — Community United For Health And Prevention

Author: cufhap

Founder and executive Director on the Community United For Health And Prevention (CUFHAP), I am a trained physician with a master of Public Health, a Health care in developing countries certificate and an LPN. My goals are to develop strategies to partially decrease the population of the mosquitoes vector of the ZIKA virus in order to decrease the incidence of microcephaly among the children born from mothers infected by the ZIKA virus.By doing so,we will decrease the incidence of Guillain Barre Syndrome , encephalitis and other diseases caused by mosquito bite like malaria, arboviral meningo- encephalitis caused by multiple viral agents. These arboviral diseases are classified by geographic area WNV (Western Nile Virus), Eastern and Western equine encephalitis,La Crosse encephalitis, St Louis encephalitis. To reach these goals the Community United For Health And Prevention needs the support of the people and the governments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s